Verein Frauen für Frauen Burgenland

Nők a Nőkért Egyesület Burgenland

جمعية النساء من أجل النساء يف بورغنالند

Asociația femei pentru femei din Burgenland

د ِ انجمن زنان برای زنان بورگ

Information, Beratung, Begleitung. Vertraulich und kostenlos!
Információ, tanácsadás, támogatás. Bizalmas és ingyenes!
ًا. ومجان رسا. املرافقة، املشورة,املعلومات ً
Informaţie, consultanță, asistență. Confidențiale și gratuite!
اطالعات، مشاوره، همراهی. محرمانه و رایگان.